ALT INSTALLASJON - logo

Alt Installasjon hadde behov for en refresh av logoen sin. De ble utfordret til å ta steget litt videre, og resultatet ble en ny logo som ivaretok enkelte detaljer fra den gamle. Rødt og blått ble beholdt som bærende profilfarger, men nyansene ble noe lysere og friskere. 

Oppdraget er utført som freelancer for Essenz.