Bakeland og BKL

Logo og visuelt uttrykk for Bakeland.

I forbindelse med SMAK 2017 ble store deler av bakeri- og konditorbransjen samlet under en felles profil: Bakeland. På den 650 kvm store standen var også Baker- og Konditorlandslaget representert med det budskap om at de ønsker å nå drømmen om å sette norsk baker- og konditorbransje på kartet. Jeg hadde også oppdraget med å designe diverse messemateriell for BKL.