BKLF - logo

Da Baker og konditorenes landsforening (BKLF), Nofima og Brød&Korn skulle samle kornbransjen til Cerealfagdagen 2016, hadde de behov for en visuell identitet til arrangementet. Jeg fikk designe logo og grafiske elementer som kunne benyttes i ulike sammenhenger.