DNV GL - rapport

Layout og design, samt tegnet ikoner og illustrasjoner. Rapporten er en av flere fra konseptet "safer, smarter, greener" til DNV GL. Prosjektet er utført som freelancedesigner via ETN.