JOTUN - fargekart

Hadde ansvaret for design og layout til Jotuns fargekart til interiøret