LARVIK HAVN - web og brosjyre

Webdesign og design av presentasjonsbrosjyre. Hadde også ansvaret for fotoshooten. 

Oppdraget ble utført som ansatt i byrå.