BKLF - brosjyrer

Nordic Bakery and Pastry Cup 2016 var årets store bakebegivenhet under Matstreif, Norges største matfestival. Festivalen ble arrangert i Oslo 2.–3. september med temaet "back to the 60's". Til dommerne skulle det leveres resepthefter som inneholdt oppskrifter på alle produkter som laget under konkurransen. Det norske teamet ønsket i år å legge mer vekt på det visuelle i heftene slik at alle elementene som skulle presenteres fikk en tydelig signatur. Reseptheftene ble derfor designet med illustrasjoner og symboler som tok opp små detaljer fra showpiecene uten å røpe for mye om hvordan de ferdige skulpturene skulle bli. Siden temaet var 60'tallet ble det visuelle uttrykket preget av denne tidsepoken. 

Les mer om hvordan det gikk med de norske utøverne på bakerkonditor.no.