ÅRSRAPPORT - NHO Mat og Drikke

Hadde ansvaret for å ivareta og videreutvikle designet til NHO Mat og Drikke. Hadde også ansvaret for å koordinere fotoopptak til for- og baksiden.

Client:

NHO Mat og Drikke

Role:

AD/Grafisk designer

Tags:

GRAFISK DESIGN