Studio Nille - logo

Designet nye logoer til kompaniene på Studio Nille. Typografien er tegnet med et lekent uttrykk for å underbygge danseglede og bevegelse. Den stramme formen ivaretar et moderne preg. Det var viktig å beholde figuren fra Studio Nille logoen for å knytte Aspirantkomapniet og Kompaniet opp til danseskolen.

Aspirantkompaniet har intensjon om å starte talentutvikling i tidlig alder og for å rekruttere til Kompaniet.

Kompaniet har målsetting om å drive talentutvikling for barn og unge i alderen 14–20 år, og ivareta de som drømmer om å leve av dansen på profesjonelt nivå.