HSN – SESAM - presentasjonsmateriell

Presentasjonsmateriell for SESAM – Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon. Et kunnskapssenter under Høgskolen i Sørøst-Norge. Senteret skal samarbeide med brukere, politikere, offentlig forvaltning, fagmiljøer og akademiske institusjoner både i inn og utland for å utvikle mest mulig og best mulig kunnskap om et framvoksende felt i velferdssamfunnet som vi foreløpig har lite kvalifisert kunnskap om.

Hadde også ansvaret for regi av foto. Fotograf: Dag Nordsveen